taloustesti tabletti

Mittaa ja kehitä tilitoimiston osaamista

Taloustesti on kustannustehokas työkalu tilitoimiston osaamisen kartoittamiseen ja systemaattiseen kehittämiseen. Testi voidaan räätälöidä mittaamaan haluttua osaamisaluetta. Tuloksia voidaan vertailla niin yrityksen sisällä kuin suhteessa muuhun toimialaan.

Välittömiä säästöjä ja kehittämisen työkaluja

Taloustestin avulla voidaan kartoittaa helposti ja nopeasti henkilöstön tämänhetkinen osaaminen, minkä pohjalta nähdään yksilölliset koulutustarpeet ja voidaan suunnitella luotettava varahenkilöjärjestelmä. Yleisten koulutusten sijaan yritys voi tarjota sisäisiä täsmäkoulutuksia juuri oikeille henkilöille, mikä laskee merkittävästi koulutuksen kustannuksia ja niihin käytettävää aikaa. Systemaattinen osaamisen mittaaminen mahdollistaa laadukkaan ja yhdenmukaisen taloushallintopalvelun – henkilöstä riippumatta.

Helppo ja nopea testaus

Taloustestin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Käytössä on lukuisia valmiita kysymyspatteristoja, joista voidaan rajata tarpeidenne mukainen testikokonaisuus. Tarvittaessa myös kysymykset voidaan suunnitella yksilöllisten tarpeidenne mukaan. Testiin vastaaminen vie useimmiten alle tunnin: vastausaika määritellään testin laajuuden mukaan. Vertailukelpoiset tulokset valmistuvat automaattisesti heti vastaamisen jälkeen.

Kertaluonteinen tai säännöllinen testi

Taloustesti voidaan tehdä joko kertaluonteisesti tai säännöllisesti, jolloin sillä voidaan mitata sekä yksilöiden että koko organisaation osaamisen kehittymistä. Testi on luotettava ja tietoturvallinen. Taloustestin valmiita kysymyspatteristoja on kehitetty mm. Taloushallintoliiton julkaiseman  Tilisanomat-lehden yhtiöoikeuskoulun, arvonlisä- ja verokoulun sekä palkkahallinnon koulun tehtävien pohjalta. Kysy lisää, tilaa esittely tai pyydä tarjous »
“Taloustesti auttaa henkilöstön osaamisen varmistamisessa ja rekrytoinneissa. Taloustesti on alan yritykselle menestyksen tae.”
Kaarina Pyydönniemi, KLT, HT Idman Vilén Grant Thornton