kaarina-pyydonniemi

Referenssi: Kaarina Pyydönniemi

Monikäyttöinen työkalu taloushallinnon ammattilaisille

Taloushallinnon moniosaaja Kaarina Pyydönniemi on käyttänyt Taloustestiä omassa opetustyössään. Testi on helpottanut opetuksen suunnittelua ja sähköistänyt opetusta. Sen avulla on mitattu niin oppilaiden lähtötasoa kuin osaamisen kehittymistä.

– Olen kaivannut vastaavaa työkalua jo vuosikymmeniä. Taloustestillä voidaan mitata osaamista helposti ja nopeasti. Monikäyttöisyytensä vuoksi se soveltuu yhtä hyvin oppilaitoksille ja opiskelijoille kuin esimerkiksi taloushallintotoimistoille, konsultti- ja tilintarkastustoimistoille tai vaikka isännöitsijöille. Mielestäni tällainen testi on alan ammattilaiselle ja yritykselle menestyksen tae.

Taloustesti opetuksen ja oppimisen välineenä

– Mittaan Taloustestillä opiskelijoiden tietotasoa opetuksen alussa ja sen päätteeksi. Näin pystyn kartoittamaan sekä opiskelijoiden osaamisen kasvua että oman opetustyöni onnistumista. Kaikki Taloustestiä kokeilleet opiskelijani ovat kertoneet, että testi inspiroi aktiiviseen tiedonhakuun ja oman osaamisen kehittämiseen.

– Taloushallinnon ammattilaisia kiinnostaa ja motivoi äärettömästi oman osaamisen mittaaminen. Testi antaa realistisen kuvan tietotaidosta ja kertoo, mitä osa-alueita pitäisi syventää. Esimerkiksi muutaman kuukauden päästä ensimmäisestä testistä voi todentaa oman osaamisen kehittymisen halutulle tasolle. Tämä parantaa myös ammatillista itsetuntoa.

– Taloustestin valmiissa kysymyspatteristoissa on poikkeuksellisen vahva kosketus sekä käytäntöön että alan viimeisimpiin säädöksiin. Opettajana koen hyväksi sen, että testi pakottaa soveltamaan teoriaa oikean työelämän tilanteisiin. Opiskelijat ovat arvostaneet sitä, että kysymykset ovat vaikeita ja oikeita vastausvaihtoehtoja voi olla yksi tai useampia. Testi herättää paljon avoimia kysymyksiä ja ajatuksia sellaisista aihepiireistä, joiden suhteen oma osaaminen ei ole ole aukotonta, mikä kannustaa kehittämään ammattiosaamista entistä syvällisemmin. Työpaikoilla Taloustesti nousee taatusti käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluihin!

Helppokäyttöinen mittaamisen työkalu

– Taloustestin käyttö on helppoa niin testin tilaajalle kuin niille, joiden osaamista mitataan. Testin tekeminen ei vaadi IT-taitoja eikä ohjelma-asennuksia. Kun testattava klikkaa sähköpostissa saamaansa linkkiä, hän saa tarvittavat ohjeet ja voi käynnistää testin. Tilaaja voi määrittää kysymysten aihe-alueen ja määrän sekä halutessaan myös niiden tarkan sisällön. Lisäksi testille annetaan aikaraja, jossa se tulee suorittaa. Kysymysten määrästä ja vaikeustasosta riippuen testitilanne voi kestää muutamasta minuutista tuntiin. Testistä voi tehdä niin suppean tai laajan kuin itse haluaa.

Säännöllinen testaus kehittää osaamista

–Taloustesti antaa niin oppilaitokselle kuin yrityksellekin erittäin laajat materiaalit osaamisen mittaamiseen. Suosittelen osaamisen säännöllistä kartoittamista, sillä alan säännökset muuttuvat jatkuvasti. Vain osaamista mittaamalla voit varmistaa, että käytössäsi on ajantasainen ja oikea tieto.


Kaarina Pyydönniemi, KLT, HT

Kaarina Pyydönniemi on PK-sektorin taloushallinnon moniosaaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus erilaisista taloushallintotehtävistä. Hän on toiminut tilintarkastajana sadoissa tilintarkastuskohteissa sekä mm. verotoimistossa, talouspäällikkönä, konsulttina ja kouluttajana. Kaarinalla on vuosittain yli 200 koulutustapahtumaa eri oppiasteilla, ammatillisista täydennyskoulutuksista yliopistolliseen opetukseen, järjestöihin ja ammattiliittoihin. Nykyisin Kaarina toimii HT-tilintarkastajana Idman Vilén Grant Thorntonilla.