Yritykset

Vastaajien lukumäärä
Hinta / vastaaja
Testin hinta
1-10
50,00€
500,00€
11-20
38,00€
880,00€
21-30
32,00€
1200,00€
31-40
29,50€
1495,00€
41-50
26,50€
1760,25€
51-60
24,50€
2005,00€
61-70
21,50€
2220,00€
71-80
18,50€
2405,00€
81-90
14,50€
2550,00€
91-100
10,50€
2655,00€
Hallinnointimaksu/vuosi/testi
150,00€/vuosi

Toimitus viikon kuluessa tilauksesta, hintoihin lisätään alv 24 %. Räätälöidyt testit hinnoitellaan erikseen (omat kysymykset, sovellettu laajuus tai tiettyyn tilanteeseen suunnattu testi). Toimitukset alkavat 1.9.2016.

Hintaesimerkkejä

PALKKATESTI

  • 20 kysymystä palkkahallinnosta
  • Max. 20 vastaajaa
  • Testin kesto 1 h
  • Hinta 880,00 €/testi, hallinointimaksu vuodeksi 150,00 € (alv 0%)

TALOUSTESTI

  • 20 kysymystä taloushallinnon eri osa-alueilta (arvonlisäverotus, eri yhtiömuodot, yhteisöoikeus, kirjanpito ja tilinpäätös, yritysverotus, palkkahallinto)
  • Max. 20 vastaajaa
  • Testin kesto 1 h
  • Kysymykset voidaan keskittää halutuille osa-alueille oman valinnan mukaan
  • Soveltuu osaamisen arviointiin
  • Hinta 880,00 €/testi, hallinointimaksu vuodeksi 150,00 € (alv 05)